Rotator

Strona główna

Blok zamówień - informacje top

Moduły specjalistyczne

Moduły specjalistyczne umożliwiają wzbogacenie programu LEX o wiedzę z konkretnych dziedzin prawa, m.in.: księgowego, pracy, zamówień publicznych, prawa europejskiego.

Dodatkowo w ramach dostępu do modułów zyskujesz również możliwość konsultowania wątpliwości z ekspertami. Dzięki modułom obsługa wyspecjalizowanych klientów stanie się jeszcze prostsza.

12 modułów specjalistycznych

pełne zasoby prawa z danej dziedziny

możliwość konsultowania wątpliwości

Linie orzecznicze

Baza autorskich, gotowych analiz orzeczeń dotyczących różnych dziedzin prawa. Ich zadaniem jest prezentacja – w usystematyzowany sposób – istniejących poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (sądów oraz jednostek administracji) w kontekście określonego zagadnienia prawnego.

Gotową interpretację przepisów masz w zasięgu ręki!

oszczędność czasu

pewność wybranego rozwiązania

kompletność argumentacji

Łatwiejsze przygotowanie do sprawy

Dzięki zasobom i funkcjom LEX-a ograniczysz czas poszukiwania informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawy Twojego klienta. Korzystanie z możliwości wyszukiwania linii orzeczniczych do konkretnego sądu, w którym odbędzie się rozprawa pomoże Ci również zbudować odpowiednią argumentację.

wszystkie niezbędne zasoby znajdziesz w jednym miejscu

możliwość zawężania wyników do składu sędziowskiego i lokalizacji sądu

tryb śledzenia zmian w dokumentach

Program dostępny w 3 wersjach
STANDARD
264 zł/ms-c
 • PRAWO: Komplet aktów prawnych i orzecznictwa prawa polskiego i EU
 • Kanon Komentarzy ze wszystkich dziedzin prawa Wolters Kluwer i LexisNexis
 • Linie orzecznicze z Prawa Cywilnego
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Procedury Prawa Cywilnego
Bestseller
OPTIMUM
360 zł/ms-c
 • ZAWIERA PAKIET STANDARD
  + DODATKOWO:
 • Komentarze ze wszystkich dziedzin prawa Wolters Kluwer i LexisNexis
 • Monografie ze wszystkich dziedzin prawa Wolters Kluwer i LexisNexis
 • Linie orzecznicze ze wszystkich dziedzin prawa
 • Glosy
 • 1 moduł specjalny
PREMIUM
480 zł/ms-c
 • ZAWIERA PAKIET OPTIMUM
  + DODATKOWO:
 • Prawo Europejskie - komentarze, monografie, czasopisma
 • Czasopisma
 • LEX Systemy Prawa (Procesowe Prawo Cywilne, Prawo Karne Procesowe, Prawo Pracy)
 • Tłumaczenia
 • Informator Prawno Gospodarczy
 • Bibliografia PAN
 • 2 moduły specjalistyczne
 • Procedury (postępowanie administracyjne, postępowanie karne, prawo pracy, prawo handlowe)
Sprawdź w sklepie LEX  

LEX liderem informacji prawnej w Polsce

Pozostańmy w kontakcie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
www.wolterskluwer.pl

NIP: 583-001-89-31,Regon: 190610277
nr rej. BDO: 000110936, KRS: 709879
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy

Infolinia

801 04 45 45
(22) 535 88 00

Social Media

Dołącz do nas

Zobacz wszystkie produkty LEX na LEX.pl